Тема 5. Пожежа як антропогенна катастрофа. Організація протипожежного захисту.

5.1. пожежі та причини їх виникнення;

5.2. організація протипожежного захисту на виробництві;

5.3. засоби пожежегасіння;

5.4. пожежний зв’язок та сигналізація.

5.1. Пожежі та причини їх виникнення

Пожежа - це неконтрольоване горіння поза спеціальним осередком, що завдає моральні і матеріальні збитки, а іноді призводить до загибелі людей.

Причини виникнення пожеж:

- недотримання правил пожежної безпеки;

- необережна поведінка з вогнем;

- несправність електрообладнання;

- аварії, катастрофи;

- природні явища.

Процес горіння можливий при наявності:

- горючої речовини;

- джерела запалювання;

- окислювача.

Горюча речовина - тверда, рідка або газоподібна речовина, здатна окислюватись з виділенням тепла та випромінюванням світла.

Окислювач - кисень, хлор, фтор, сірка та інші речовини, які при нагрівання або ударі мають здатність розкладатися з виділенням кисню.

Джерело запалювання - вплив на горючу речовину та окислювач, що може викликати загорання. Джерела запалювання діляться на відкриті і приховані.

При відсутності одного з трьох факторів горіння не виникає.

Пожежонебезпечні матеріали - це матеріали і речовини, які за своїми властивостями сприяють виникненню або розвитку пожежі.

Загорання - виникнення горіння під дією джерела запалювання.

Спалах - швидке згорання горючої суміші, що не супроводжується утворенням стислих газів.

Самозагорання - явище різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що приводить до виникнення горіння речовини.

Займання - загорання, що супроводжується появою полум’я.

Самозаймання - самозагорання, що супроводжується появою полум’я.

Вибух - швидке перетворення речовини, що супроводжується виділенням енергії та утворенням фронту стислих газів.

Температура займання - найменша температура речовини, при якій виникає стійке горіння.

За горючими властивостями речовини і матеріали поділяють на три групи:

1. Горючі, які мають властивість самозагоратися чи загоратися від джерела запалювання та самостійно горіти після видалення джерела запалювання.

2. Важкогорючі, які можуть загоратися у повітрі від джерела запалювання, але не горять при відсутності джерела запалювання.

3. Негорючі, які не можуть горіти в повітрі.

Вогнестійкість будівельних конструкцій - властивість зберігати несучу і відгороджувальну функцію в умовах пожежі (в годинах). Вогнестійкість споруд визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій. Згораємі частини будівель не мають межі вогнестійкості.

За пожежонебезпекою та вибухонебезпекою виробництва та приміщення поділяються на 5 категорій:

А - вибухо - і пожежонебезпечні;

Б - вибухо - і пожежонебезпечні;

В - пожежонезпечні;

Г - у виробництві яких є розжарені негорючі матеріали або тверді, рідкі чи газоподібні речовини, що спалюються при утилізації як паливо.

Д - виробництва, де є незгораємі речовини у холодному стані.

Простір приміщення або його частина, де можуть утворитися вибухонебезпечні суміші, або знаходитись горючі матеріали, називаються вибухо- або пожежонебезпечною зоною.

Вибухонебезпечні зони діляться на 6 класів: ВI, ВIа, Вiб, ВIг, ВII, ВIIа; пожежонебезпечні - на 4 класи: П-I, П-II, П-IIа, П-III.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑