3. Вторинне групування

Під час статистичного дослідження інколи виникає потреба в проведенні вторинного групування, тобто в перегрупуванні статистичних матеріалів, раніше зведених у групи. Вторинне групування застосовують тоді, коли проведене групування не задовольняє дослідника. Його здійснюють шляхом зменшення або збільшення кількості раніше утворених груп для отримання порівняльних даних у часі і просторі.

Розрізняють два способи вторинного групування:

• просте укрупнення інтервалів;

• перегрупування за часткою окремих груп у загальному їх підсумку.

Застосовуючи метод вторинного групування, виходять з припущення про рівномірний розподіл ознаки всередині інтервалу.

Застосування другого способу вторинного групування розглянемо на прикладі, де ознака – продуктивність праці робітників.

Підприємство 1        Підприємство 2

Продуктивність праці, шт. Питома вага, %    Продуктивність праці, шт.      Питома вага, %

100...120 2        -        -

120...140 3        130…160    15

140...160 12      160…190    30

160...180 19      190…220    21

180...200 25      220…250    15

200...220 30      250…280    12

220...240 4        280…300    7

240...260 3        -        -

260...300 2        -        -

Разом     100    Разом         100

Дані про розподіл робітників за рівнем продуктивності праці на двох підприємствах незпівставні, оскільки групи мають різні інтервали. Для знаходження порівняльних даних потрібно їх перегрупувати, утворивши на обох підприємствах групи з ідентичними інтервалами.

Вторинним групуванням дані по обох підприємствах зведено до порівняльного вигляду.

Продуктивність праці, шт. виробів       Питома вага робітників, %

     Підприємство 1   Підприємство 2

100...140 5=2+3        5=10 : 30*15

140...180 31=12+19   30=20 : 30*15+20 : 30*30

180...220 55=25+30   31=10 : 30*30+21

220...260 7=4+3        19=15+10 : 30*12

260...300 2        15=20 : 30*12+7

Разом     100    100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑