2. Статистична характеристика в якості роботи та продукції

Рівень якості роботи – це ступінь відповідності досягнутих показників встановленим нормам та договірним зобов‘язанням трудових колективів. Зростання якості роботи безпосередньо впливає на кінцеві функціональні характеристики продукції та послуг виробничого і не виробничого характеру.

Якість продукції це рівень відповідності сукупності технічних, експлуатаційних, економічних, естетичних та інших параметрів продукту рівнів потреб суспільства, тобто рівень її корисних для суспільства властивостей.

Найважливішими завданнями статистичного аналізу якості є удосконалення системи показників якості роботи та продукції. Практичний аналіз досягнуто рівня і динаміки якості за допомогою відповідної статистичної звітності та спеціальних статистичних обстежень.

Якість роботи можна оцінити показниками якості праці.

 

де - коефіцієнт зниження якості праці;

 - збільшуючи коефіцієнти якості праці.

Значну частину продукції промисловості за рівнем якості поділяють на окремі сортові чи інші за назвою групи, рівень якості в яких визначають за допомогою цін. У цьому випадку ціни узагальнюють споживну вартість продукції кожного сорту за декількома параметрами. Загальний рівень якості таких видів продукції характеризується середньою ціною умовної одиниці виробу.

 

де - ціна одиниці виробу відповідного сорту;

 - кількість виробів кожного сорту.

Динаміка якості по кожному окремому виду продукції при цьому відображається за допомогою співвідношення середніх цін одиниці виробу.

 

Загальну характеристику динаміки якості по кількох виробах можна дістати шляхом порівняння фактичної вартості продукції за можливою при базисній середній якості.

 

де - кількість продукції кожного виду у звітному періоді.

Узагальнення

Промислова продукція є частиною сукупного суспільного продукту, яка виготовлена в промисловості.

По ступеню готовності виділяють такі поняття – готовий виріб, напівфабрикат незавершене виробництво. Ступінь оцінки продукції може бути в планових, фактичних та фіксованих цінах. Обсяг виробництва може виражатися у вигляді вартісних показників – валовий оборот, валова продукція, товарна продукція, реалізована продукція, чиста продукція.

Рівень якості праці це ступінь відповідності досягнутих показників до встановлених норм та договірних зобов‘язань.

Питання для самоконтролю

1. Що таке промислова продукція?

2. Дайте визначення продукту.

3. Які ви знаєте ступіні готовності продукції?

4. Розкрийте поняття готовий виріб, напівфабрикати, незавершене виробництво.

5. Які вартісні показники продукції промисловості ви знаєте?

6. Розкрийте зміст показника валовий оборот.

7. Що таке валова продукція і як її розрахувати?

8. Що таке товарна продукція і, що вона включає в себе?

9. Що є моментом реалізації?

10. Що таке чиста продукція?

11. Дайте поняття якості продукції.

12. Назвіть показники якості праці.

Література для самоосвіти: 2, 5.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑