Самоконтроль

1. В чому полягають причини виникнення і загострення глобальних проблем в XX ст.?

2. Що Ви розумієте під глобальною проблемою? Чим відрізняються глобальні проблеми від регіональних і локальних?

3. На які групи розбиваються глобальні проблеми?

4. Чим обумовлюється гострота проблеми ресурсів в сучасному світі?

5. В чому полягають причини філософсько-антропологічного повороту в глобалістиці?

6. Що Ви знаєте про діяльність Римського клубу?

7. Як співвідносяться поняття „передбачення”, „прогнозування”, „провіщення”?

8. Які функції виконує соціальне прогнозування?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑