Узагальнення

Тема №8 Резюме

Узагальнення по темі

Сучасна філософія, відображаючи складний, динамічний, суперечливий, але єдиний світ, підійшла до необхідності нового погляду на проблеми співвідношення загальнолюдського і національного, суспільного та індивідуального, загального і особливого у суспільному розвитку. Сучасна філософія прагне активно обговорювати і осмислювати ключові проблеми розвитку цивілізації, зростає значимість і зацікавленість щодо соціальної філософії, політичної філософії, філософії культури. Філософія ХХ ст.. не тільки поставила ряд смисложиттєвих проблем, виробивши нові підходи і шляхи до їх постановки та розв’язання, а й дала суттєві уроки як своєму, так і наступними поколіннями.

Література для самоосвіти : [47,52, 83 ,85, 86, 91, 93, 94,95, 96, 97, 98].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑