Самоконтроль:

1. Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу.

2. Як вирішується проблема методу пізнання в філософії Ф.Бекона і Рене Декарта?

3. Порівняйте погляди на субстанцію Б.Спінози і Г.Лейбніца.

4. Охарактеризуйте спрямованість провідних ідей європейських просвітників (Монтеск‘є, Ж.-Ж.Руссо, Вольтера, Д.Дідро, Гольбаха та інших).

5. В чому суть гносеологічних концепцій: емпіризму і раціоналізму?

6. В чому суть природного стану людини?

7. Які принципові зміни в науковій і філософській картині світу відбулися в Новий час?

8. Що спільного і в чому розбіжність в тлумаченні ідеї суспільного процесу?

Лекція на тему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑