Основні терміни теми:

Неопозитивізм, верифікація, ”критичний раціоналізм”, фальсифікація, епістемологія, парадигма, прагматизм, операціоналізм, феноменологія, феноменологічна редукція, інтенціоналізм, екзистенціалізм, екзистенція.

Інформаційні матеріали теми

Тема №8 Лекція

Сучасна світова філософія.

Проблемна ситуація: У західній філософії ХХ ст. відображені духовні запити сучасного світу, соціальні і духовно моральні проблеми становлення і розвитку демократичного постіндустріального суспільства. У цьому відношенні вона являє собою цільний загальнолюдський досвід осмислення реалій сучасного світу.

Суттєвою характеристикою західної філософії є та багатомірність, що знаходить прояв у світоглядній орієнтації і в методологічних настановах.

Ознайомлення з напрямками сучасної філософії, які запропоновані в даній лекцій дають уявлення про предмет і методи дослідження сучасної філософії. За межами перерахованих напрямків залишилось багато інших , які за іншими критеріями виглядають більш важливими, ніж розглянуті. Але ми мали на меті ознайомити з провідними концепціями, які вплинули на формування та розвиток сучасної світової філософської традиції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑