Питання теми

1. Виникнення та розвиток некласичної філософії. Протилежність класичного стилю філософії некласичному. Ірраціоналізм А. Шопенгауера. Воля як підвалина буття.

2. Виникнення релігійного екзистенціалізму. Вчення про три стадії життєвого шляху людини (С.К’єркегор).

3. Виникнення позитивізму. Його сутність і характерні риси.

4. Філософія життя (В. Дільтей, Ф. Ніцше). Філософські погляди Ф. Ніцше.

5. Марбурзька і Баденська школи неокантіанства.

Основні терміни теми:

Ірраціоналізм, воля, існування, екзистенція, екзистенціалізм, позитивізм, емпіріокритицизм, „філософія життя”, воля до влади, воля до життя, надлюдина, неокантіанство.

Інформаційні матеріали теми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑