Самоконтроль:

1. Які основні методологічні принципи розуміння суспільного життя?

2. Дайте перелік основних сфер суспільного життя та охарактеризуйте їх взаємозв‘язок.

3. Розкрийте структуру духовного життя суспільства та поясніть її основні складові.

4. Охарактеризуйте основні закономірності розвитку сучасного суспільства.

5. Які проблеми постають перед філософією історії як особливою філософською дисципліною?

6. Поясніть основні тлумачення спрямованості історичного процесу.

7. В чому полягає суть суспільного прогресу?

8. Філософія історії про основні засади сенсу історії.

 

Лекція на тему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑