Самоконтроль:

1. Розкрийте значення термінів „діалектика” і „метафізика”.

2. Дайте характеристику принципам всезагального зв‘язку та розвитку.

3. Які закони діалектики Ви знаєте?

4. Яке місце в законі взаємного переходу кількісних і якісних змін займає категорія „міри”?

5. Розкрийте роль категорії „одиничне”, „особливе”, „загальне” в науковому пізнанні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑