Тема №11 Резюме

Узагальнення по темі

Пізнання – це процес набуття і розвиток знання, його постійне поглиблення, розширення і вдосконалення. Воно має довгу історію. На кожному з етапів розвитку знання виступає як резюме історії пізнання, як квінтесенція всіх форм людської діяльності.

Знання є єдністю 2-х протилежних сторін – чуттєвого і раціонального. Відчуття, сприйняття, уявлення – форми чуттєвого пізнання. Формами раціонального пізнання є поняття, судження, умовивід. Результатом пізнання є істина.

Істина – це знання, яке відповідає своєму предмету. Абсолютна і відносна істина – два необхідних моменти однієї ж і тієї об‘єктивної істини.

Об‘єктивність, абсолютність, відносність і конкретність істини – це не різні сорти істини, а одна і те ж істинне знання з своїми характеристиками.

Література для самоосвіти: [6, 7, 8, 33. 48, 52, 80, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 106].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑