Тема №10 Лекція

Філософське розуміння буття.

Проблемна ситуація: Проблема буття є однією з найдавніших тем філософських роздумів і досліджень. Проблема буття – це проблема сутності всього існуючого, а також проблема єдності світу як цілого. В самому понятті буття прихований певний парадокс: це давнє, а тому й дуже широко вживане поняття, а з іншого боку, воно настільки складне, що майже не піддається визначенню. Якою була послідовність категоріальних визначень буття в історії філософії? Що розуміє сучасна онтологія під матеріальним буттям світу? Якими параметрами відрізняються ідеальне буття від матеріального? Яким є онтологічний статус свідомості людини?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑