Самоконтроль:

1. Охарактеризуйте зміст критичного ідеалізму І. Канта.

2. Як формулюється правило категоричного імперативу?

3. Проаналізуйте зміст філософської системи Гегеля.

4. В чому Ви бачите протиріччя між філософською системою та діалектичним методом Г.-В.-Ф. Гегеля?

5. Особливості антропологічної філософії Фейєрбаха.

Питання теми та основні терміни

Тема №3 Питання.

Питання теми

1. Умови та причини виникнення марксизму та його філософії.

2. Основні ідеї та положення марксистської філософії.

3. Ленінський період у розвитку філософії марксизму.

4. Марксистська філософія після Леніна, її історична доля.

Основні терміни теми:

Матерія, свідомість, діалектика, відображення, суспільно-еконмічна формація, спосіб виробництва, класова боротьба, диктатура пролетаріату, комуністичне суспільство.

Інформаційні матеріали теми

Тема №6 Лекція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑