Тема №5 Резюме

Узагальнення по темі

Німецька класична філософія кінця XVIII- першої половини ХІХ ст. відіграла визначну роль в історії розвитку діалектичного методу, у критичному подоланні метафізичного стилю мислення, який панував у філософії XVII-XVIII ст. Значних успіхів досягла німецька філософія в осмисленні активної діяльнісної сутності людини як суб‘єкта пізнання. Безперечним досягненням німецької класичної філософії стало системне, на основі певного числа принципів, викладення результатів розвитку філософської думки. Вперше після Арістотеля та Фоми Аквінського була створена всеосяжна, неперевершена енциклопедія філософських знань з логіки, філософії природи, духу, етики, естетичних релігій, історії.

Література для самоосвіти : [30, 38, 40, 48, 50, 70, 71, 83, 97].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑