ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль I. Історія філософії.

Тема 1. Філософія, її походження, проблеми, предмет та функції.

Тема 2. Антична філософія. Формування основних філософських понять та напрямків.

Тема 3. Філософія європейського середньовіччя та епохи Відродження.

Тема 4. Західноєвропейська філософія Нового часу.

Тема 5. Німецька класична філософія.

Тема 6. Марксистська філософія.

Тема 7. Некласична філософія Західної Європи (друга половина ХІХ-ХХ ст.)

Тема 8. Сучасна зарубіжна філософія.

Тема 9. Українська філософія в контексті світової філософії.

Модуль ІІ. Основи загальної філософії.

Тема 10. Філософське розуміння буття.

Тема 11. Основні проблеми і характерні риси сучасної гносеології.

Тема 12. Діалектична концепція розвитку та її альтернативи.

Тема 13. Суспільство як система , що розвивається.

Тема 14. Людина , проблеми її життя та діяльності як предмет філософського осмислення.

Тема 15. Філософські проблеми цивілізації та культури.

Тема 16. Глобальні проблеми сучасності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑