Самоконтроль:

1. Відмінності в вченнях Геракліта і Пармініда?

2. Як розуміти вислів Парменіда “одна і та сама думка і те, про що думка існує?

3. Спільне і відмінне між софістами і Сократом?

4. Суть методу Сократа?

5. Діалектика становлення чуттєво-матеріального космосу за Платоном?

6. Критика Аристотелем платонівських ідей.

7. Атомістичне вчення Демокріта і Епікура: загальне і особливе.

8. Чим відрізняється філософія елліністичного періоду від класичної грецької філософії?

Лекція на тему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101  Наверх ↑