УЗАГАЛЬНЕННЯ

Таким чином, сукупність управлінських організацій з утворення, реєстрації, руху, організації контролю виконання документів, формуванню справ, підготовки документів до зберігання називається - діловодством.

Література для самоосвіти: 1,2, 4, 5.

Проблемно-ситуаційной блок.

Визначити переваги та недоліки кожной сисми діловодства та її внесок в сучасну систему документообігу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑