2.                  Договори щодо створення нових форм господарювання

Ці договори спрямовані на організацію таких форм діяльності, як асоціація, мале підприємство, комерційний банк, орендне підприємство.

Розширення шляхів приватизації держмайна відбувається у напрямі продажу-викупу державних підприємств (установ, організацій) як юридичним особам, так і групам громадян (громадянам). Тому почали функціонувати такі форми договорів.

А. Асоціація. Останнім часом поширилась така форма спільної діяльності, як асоціація.

Утворюються асоціації, що ведуть в основному виробничо-господарську діяльність, а також діяльність, що має соціально-управлінський характер, існують тимчасові асоціації, що беруть участь у розв’язанні соціальних, науково-технічних проблем тощо.

Для організації асоціації необхідне укладання установчого договору, Статуту (або Положення) асоціації.

Установчий договір повинен закріпити взаємні права й обов’язки, що забезпечує подальшому правовий захист інтересів усіх учасників.

Б. Комерційний банк. Комерційний банк повинен створюватися на договірних засадах засновниками, які можуть називатися пайовиками або акціонерами.

Спеціалізацією такого банку є надання коштів у вигляді кредитів підприємствам (організаціям) за рахунок залучення їх у вигляді внесків тимчасово вільних коштів підприємств (організацій).

Для реалізації такої мети комерційному банкові повинні бути надані певні повноваження, що визначаються в загальному вигляді в договорі про заснування банку, а далі більш детально описуються в Статуті банку.

Документування господарсько-претензійної діяльності

Протоколи розбіжностей до говорів

 Протоколи розбіжностей складають у випадках виникнення суперечки з тексту договору і доданої до неї специфікації. Часто виникають суперечки, пов’язані з термінами відвантаження або постачання продукції, сумою договору, формою розрахунків між сторонами тощо.

 Проект договору постачання складає, як правило, постачальник і надсилає його покупцеві. Покупець зобов’язаний у 10-денний термін підписати його, скріпити печаткою та повернути постачальникові. Якщо покупець не згоден з яким-небудь пунктом або кількома пунктами договору, він також зобов’язаний у 10-денний термін скласти протокол розбіжностей і у двох примірниках надіслати його разом із підписаними договорами та специфікацією на адресу постачальника.

 Постачальник, що отримав підписаний покупцем проект договору разом із протоколом розбіжностей, зобов’язаний протягом 20 днів розглянути його, внести до договору всі прийняті ним пропозиції покупця, а спірні передати в той самий термін на розгляд арбітражу, повідомивши про це покупця. Якщо протягом зазначеного терміну постачальник не передасть спірні питання на розгляд арбітражу, умови договору з цих пунктів вважаються прийнятними постачальником.

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Назви сторін, між якими виникли розбіжності за договором, із зазначенням номеру договору та його дати.

3. Формулювання запере чуваних пунктів специфікації та договору в редакції постачальника, які пишуться ліворуч.

4. Формулювання запер чуваних пунктів специфікації та договору в редакції постачальника, які пишуться ліворуч.

5. Підпис покупця (внизу праворуч).

6. Дата, підпис і печатка покупця.

7. Підпис постачальника (внизу ліворуч).

8. Дата, підпис і печатка постачальника.

Комерційні акти

Цей вид документів складають представники транспортних організацій з метою посвідчення обставин, які можуть бути підставою для встановлення вини за порушення договору перевезення вантажів і покладання матеріальної відповідальності на працівників транспорту (як правило, залізниць), відправників і одержувачів вантажів. Відсутність комерційного акта позбавляє одержувача вантажу можливості пізніше виставити працівникам транспорту.

 Комерційні акти складають у разі невідповідності між фактично отриманим вантажем і даними, зазначеними в перевізному документі за назвою, масою і кількістю місць, псування й пошкодження вантажу, виявлення вантажу без документів та документів без вантажу, повернення залізничного транспортові викраденого вантажу, затримка передання залізницею на залізничну під’їзну колію вантажу протягом 24 годин після оформлення документів про видання вантажів у товарній конторі (касі).

 В останньому випадку комерційний акт складають лише на вимогу одержувача вантажу.

Складання комерційного акта – обов’язок працівників залізниці, а в разі відмови – вантажоодержувача.

 Комерційні акти складають за встановленою формою, і вони містять такі обов’язкові реквізити:

1. Назва документа.

2. Номер, дата і місця складання.

3. Швидкість перевезення вантажів.

4. Номер і дата накладної.

5. Назви пунктів відправлення і призначення.

6. Назва відправника і одержувача.

7. Відомості про засоби транспорту та відповідні відмітки в накладній.

8. Результати перевірки вантажу.

9. Опис пошкодження і стан вантажів з виділенням нестач або надлишків.

10. Висновки експертизи.

11. Додаткові відомості та відмітки.

12. Підписи осіб, що склали комерційний акт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑