УЗАГАЛЬНЕННЯ

Однією з основних частіш спеціального діловодства є кадрове діловодство. Ведеться воно за правилами та принципами, встановленими для загального діловодства.

Термін "кадри" у перекладі з французької означає професіонали, які займаються тією чи іншою діяльністю, працею у тій чи іншій системі, галузі, на тому чи іншому підприємстві.

Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами стосовно особового складу підприємства (чи системи) з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників тощо. Правильна організація кадрового діловодства має велике значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовій договір, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання. Кадрова служба є дзеркалом установи, і від того, як у ній організоване документаційне забезпечення управління, складається враження про установу в цілому.

Література для самоосвіти 2, 3, 8.

ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦІЙНИЙ БЛОК

1. Як називається приміщення начальника відділу кадрів або заступника керівника з кадрових питань:

а) зона роботи з документами

б) зона управління

в) зоні відвідувачів.

2. Як називається зона робочого місця інспектора з кадрів та місця для відвідувачів, обладнана необхідними меблями:

 а) зона управління

б) зона відвідувачів

в) зона роботи з документами.

3. Як називається зона, де знаходяться робочі місця більшості співробітників відділу кадрів, обладнані всім необхідним для отримання, обробки, зберігання та видачі документації:

а) зона відвідувачів

б) зона роботи з документами

в) зона очікування.

4. Основною функцією кадрової служби є:

а) отримання та зберігання кадрових документів

б) облік кадрів

в) передача звітності до фонду зайнятості.

5. До якої групи кадрових документів належить паспорт:

а) особові

б) організаційні

в) первинна облікова документація.

6. Сукупність документів, які містять найповнішу інформацію про працівника і характеризують його біографічні дані, називається:

а) особова справа

б) автобіографія

в) заява.

7. У разі звільнення працівника особова справа

а) передається на нове місце роботи

б) зберігається на попередньому місці роботи.

8. Який з наведених документів не потрібний для того, щоб завести трудову книжку

а) медична довідка

б) паспорт

в) документ про освіту

г) заява

9. Чи відносять відомості про відрядження та відпустки до особової справи

а) так

б) ні

10. У відділі кадрів облік документів ведеться за

а) алфавітом

б) датою надходження документів

в) посадами.

11. Кадрові накази бувають (визначити неправильну відповідь)

а) індивідуальні

б) загальні

в) конкретні

12. При звільненні працівника запис у трудовій книжці повинен бути зроблений

а) в день звільнення

б) через 2 тижні після звільнення

в) через місяць після звільнення.

13. Зона зберігання - це:

а) місце, де зберігаються трудові книжки та особові справи

б) робоче місце інспектора з кадрів

в) робоче місце начальника відділу кадрів

г) місце, де відвідувачі отримують первинну інформацію.

14. Максимальний термін службового відрядження

а) не більше місяця

б) не більше 60 робочих днів

в) не більше 2 місяців

г) не більше 2 тижнів.

15. Накази про заохочення та стягнення оформлюють на окремому бланку

а) так

б) ні.

16. В якій послідовності розташовують пункти наказів по кадрах

а) переведення, надання відпусток, звільнення

б) направлення у відрядження, звільнення, переведення

в) звільнення, надання відпусток, переведення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑