8.                  НАКЛАДНА

Це обліковий документ. який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

 У накладній повинні бути такі реквізити:

1) назва: угорі посередині великими літерами:

НАКЛАДНА №______________ від_______________(дата)

2) підстава, на основі якої видано накладну;

3) кому видано (назва установи або прізвище, ім’я, по батькові приватної особи);

4) від кого (назва або штамп установи, її адреса, телефон, поточний рахунок);

5) позначення кожної графи: а) назва предмету; б) сорт; в) розмір; г) одиниця вимірювання; ґ) номенклатурний номер; д) кількість (за вимогою, видано); е) вартість; є) сума вартості.

6) підпис керівника установи й бухгалтера;

7) дата;

8) хто видав;

9) хто одержав;

10) печатка або штамп установи.

Зразок:

Накладна №______

Підстава______________________________________200_р.

Кому____________________________ Від кого ________________________________

№ пор.

Вид опе-рації

Сорт

Розмір

Оди-ниця вимірюван-ня

Номен-клатурний номер

Кількість

Вартість

Сума

За вимогою

Видано

Одержувач___________________________ Відправник____________________________

Директор___________________________ Головний бухгалтер_______________________

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑