3.                  РОЗПИСКА

Це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей.

Реквізити:

1.                  Назва виду документа.

2.                  Текст:

§          прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

§          у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами);

§          відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

§          підстава передачі й отримання цінностей.

3.                  Дата.

4.                  Підпис особи, яка отримала цінності.

5.                  Завірення підпису (у приватній розписці).

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Зразки:

Розписка

Я, студент інженерно-фізичного факультету національного технічного університету України “КПІ” Тесленко М.Н., отримав від завідувача бібліотеки Проценко А.П. для тимчасового користування на час канікул 1(один) підручник з фізики, 1(один) підручник з математики, 1(один) підручник з філософії.

00.00.0. Підпис

Підпис студента Тесленка М.Н. засвідчую.

Декан фізико-математичного

факультету (підпис) Є.М. Панов

Розписка

 Я, Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексик Надії Андріївни 500 (п’ятсот) гривень. Зобов’язуюсь повернути суму 1 січня 2002 року.

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв.3, Київ, 183.

Паспорт МА-ІХ №675423, виданий Дарницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 1967 р.

00.00.00. Підпис

Підпис Сидорчук С.М. засвідчую:

Державний нотаріус (підпис) Р.О. Пилипчик

Печатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑