1.                  ДОРУЧЕННЯ

Це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяють на:

§     особисті (особа доручає особі);

§     офіційні (установа доручає особі чи установі).

Особисте доручення юридично правомірне лише в тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

1.                  Назва виду документа.

2.                  Текст.

3.                  Дата.

4.                  Підпис особи, яка склала доручення.

5.                  Завірення підпису.

Реквізити офіційного доручення:

1.                  Штамп.

2.                  Номер.

3.                  Дата.

4.                  Назва виду документа.

5.                  Текст.

6.                  Зразок підпису особи, якій видано доручення.

7.                  Підпис керівника установи.

8.                  Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

o прізвище, ім’я та по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи, яка видає доручення);

o прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, якій видається доручення;

o назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій здійснює свою діяльність;

o напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;

o термін дії доручення;

o назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Зразок особистого доручення:

Доручення

м. Київ, четвертого вересня дві тисячі другого року.

 Я, Теплюк Олена Андріївна, яка проживає на вул.. Кіото, 4, кв. 5 в м. Києві, цим дорученням уповноважую свого чоловіка, Бойка Ігоря Васильовича, що проживає у м. Києві за тією ж адресою, керувати належним мені на підставі технічного паспорта КТ №98675, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00. 00. 00, легковим автомобілем ВАЗ-21099, двигун №347653, шасі № 0093847, державний номерний знак Р3773КІ, зареєстрованим у РЕВ УДАЇ УВС м. Києва 00.00.00.

 Доручення видано без права передоручення і дійсне терміном на три роки, тобто четвертого вересня дві тисячі четвертого року.

Підпис

Зразки офіційного доручення:

Доручення

(літерами)

м. Київ “_____”_______________ 200_ р.

(зазначити прізвище, ім’я та по батькові)

Видано______________________________________________________________________

у тому, що йому доручається здійснити угоду з_________________________________________

(зазначити назву і предмет угоди)

__________________________________________________________________________________

для чого доручено вести від імені_____________________________________________________

______________________________________________________________________ справи в усіх державних, кооперативних і громадських організаціях, одержувати всі необхідні документи, підписуватися і здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Доручення видано терміном на ________________________________________________

(зазначити термін до трьох років)

Доручення зареєстровано за №__________________________________________________

Начальник підпис

Головний бухгалтер підпис

Печатка

 

Доручення

Я, Король Петро Пилипович, доручаю Лук’янчуку В’ячеславу Володимировичу отримати стипендію за жовтень 2002 р.

 

 Доручення дійсне до 30 грудня 2002 року.

 20 вересня 2002 р. (підпис) П.П. Король

 Підпис студента Короля П.П., засвідчую:

 Декан факультету соціології (підпис) С.І. Бондаренко

 20 вересня 2002 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑