ТЕМА 3 ПСИХІКА У ФІЛОГЕНЕЗІ ТА ІСТОРІОГЕНЕЗІ

1. Поняття про філогенез та онтогенез. Їх взаємозв'язок.

2. Виникнення психіки, основні стадії її еволюції.

3. Ускладнення поведінки: інстинкт - навик - інтелект

4. Свідома діяльність людини.

Основні поняття: біологічно доцільні реакції, ортотаксиси, клинотаксиси, топотаксиси, інстинкти, научіння, інсайт, екстраполяційний рефлекс, домінування, територіальність, комунікація, філогенез, свідомість, первісна свідомість.

 

1. Поняття про філогенез та онтогенез. Їх взаємозв'язок.

Поняття "розвиток" у психології існує у двох планах. По-перше, як розвиток індивідуального організму (онтогенез), який розглядається у віковій психології. По-друге, як історичний розвиток психіки від найпростіших форм до найскладніших (філогенез), який вивчає порівняльна психологія і зоопсихологія.

У XIX столітті був сформульований біогенетичний закон, який намагався розкрити зв'язок філогенезу та онтогенезу (Мюллер, Геккель). За ним в онтогенезі скорочено відтворюються основні стадії філогенезу. Дійсно, в біології ми знаходимо достатньо підтверджень цього закону. Наприклад, в ембріональному розвитку людини у зародка послідовно з'являються і зникають ознаки нижчих видів: з'єднані перетинками пальці (як у земноводних), луска ( як у риб), хвостовий відділ (як у хижаків), Проте спроби перенести згадану закономірність у психологію не мали успіху. Так, С.Холл розробив теорію рекапітуляції, за якою онтогенез психіки включав скорочене повторення стадій історичного розвитку людського суспільства.

Дитина дошкільного віку, за С.Холлом, це варвар, дикун, а дорослий досягає стадії промислового капіталізму. Зрозуміло, що достатніх аргументів на підтвердження теорії рекапітуляції не знайшлося. Водночас, єдність філогенезу і онтогенезу проявляються у їх орієнтації на розширення досвіду (як людства в цілому, так і окремої людини).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑