Практичне завдання 18

Практичні завдання

1. Скільки осіб можуть складати групу?

А) Достатньо однієї людини.

Б) Мінімум двоє.

В) Мінімум троє.

Г) Мінімум п’ятеро.

2. Яку з нижче перерахованих груп можна вважати формальною?

А) Сім’я з чотирьох осіб.

Б) п’ятеро друзів, що сидять за столиком у кафе.

В) Двадцятеро членів комітету якоїсь партії.

Г) Тридцятеро пасажирів автобуса.

3. У команді професійних борців часто виникають суперечки. Яка з нижченаведених технік допоможе послабити ворожість між ними?

А) Спільне проведення вільного часу.

Б) Змагання по боротьбі всередині команди.

В) Боротьба зі спільним для усієї команди суперником.

Г) Спільна діяльність.

4. Яка з нижче перерахованих особливостей належить до характеристик згуртованої групи?

А) Готовність прийти на допомогу одне одному.

Б) Суперництво.

В) Байдужість.

Г) Погане відвідування зборів.

5. Який з факторів є обмежуючим під час групового розв’язування проблеми?

А) Група помиляється частіше за окремого індивідуума.

 Б) Групі потрібно більше часу, ніж окремому індивідууму.

 В) У групі рідше трапляються осяяння (інсайт), ніж при індивідуальній роботі.

 Г) Група не може узагальнювати інформацію.

6. Які за розміром групи є найбільш продуктивними?

А) Групи з трьох осіб.

Б) Групи з п’яти осіб.

В) Групи з десяти осіб.

Г) Групи з чотирнадцяти осіб.

7. Яке з нижче наведених понять ілюструє прислів’я: “До чужого монастиря зі своїм статутом не ходять”?

А) поступливість; б) конформізм; в) покора; г) паніка.

8. У якій ситуації Ви приймете найризикованіше рішення?

А) Діючи самостійно.

Б) Перебуваючи у групі.

В) Під керівництвом вищої за посадою особи.

Г) З діловим партнером.

9. Яку соціальну групу характеризує кожний приклад? За якими ознаками це встановлюється?

А) Коли кілька пасажирів, що не знали один одного досі, зустрілися в купе поїзда, почалося звичайне дорожнє життя… Виявився один, що взяв на себе функції лідера. Молода людина стала ініціатором якоїсь розваги. Інший пасажир взяв на себе роль оповідача цікавих пригод…

Б) Восьмий клас відзначався гарною успішністю. Кожне важливе питання з життя класу жваво обговорювалося однокласниками. Відверто засуджувалися недоліки, помилки учнів.

В) Галина Костянтинівна ображається на дочку за те, що не вона, а доччині подруги Надійка і Оксанка є для неї авторитетом. Дівчина читає ті книжки, які радять її улюблені подружки. Коли мама запрошує доньку подивитися якийсь кінофільм, то чує у відповідь: “Не хочу. Надя каже, що він зовсім нецікавий”.

10. Зазначте, про яку групу (формальну чи неформальну) йдеться у цьому прикладі? За якими ознаками це визначається?

Любов Кабо описувала один з випускних класів: “Діти там були різні, як і будь-де, і дуже талановиті, і не дуже, і гарні люди, і так собі, середні… Зібралися вони за декілька місяців до випуску і вирішили між собою: до фінішу весь клас підійде рівненько, невстигаючих та “невдах” не буде. Якщо не вмієш працювати – навчимо, не бажаєш – примусимо. Дуже відповідально до цього вони поставились. Достатньо зауважити, що з 29 учнів 14 отримали медалі, інші також закінчили навчання дуже гарно”. (Л. Кабо. О самом главном в твоей жизни. Свердловск, 1970. – С. 27)

11. Реально існуюча або уявна група, погляди та норми якої служать зразком для окремої особистості, називається терміном:

А) формальна; б) умовна; в) референтна; г) велика.

12. Вибрати твердження, яке розкриває сутність явища конформізму:

А) внутрішня та зовнішня згода з групою без переживання особистістю конфлікту;

Б) зовнішня згода людини з групою, поступка їй при внутрішній розбіжності з позицією групи;

В) усвідомлення солідарності особистості з метою групи і суспільства.

13. Визначте співвідношення між поняттями група і колектив:

А) перше поняття вужче, а друге – ширше;

Б) перше поняття ширше, а друге – вужче;

В) поняття не входять одне до одного.

14. Якими психологічними причинами пояснюється описана нижче ситуація? Як називається це явище групової психології?

Екіпаж транспортного літака складався з чотирьох членів ( двох льотчиків, один з яких був командиром, штурмана та радиста). При виконанні більш відповідальних та важких операцій часто можна було спостерігати неузгодженість дій штурмана та командира літака. На цій підставі виникали передумови до негаразду під час польоту (неточний вихід літака на посадочну траєкторію, помилки при викиданні парашутистів тощо). Професійна діяльність екіпажу відбувалась за високої емоційної напруги, а між командиром та штурманом виникали конфлікти, наслідком чого є особисте неприйняття. Від цього у штурмана розвинулась неврастенія, його усунули на деякій час від польотів, а у командира екіпажу було знайдено виразку шлунку. Після лікування, вже у складі інших екіпажів, обидва успішно продовжили льотну діяльність.

15. Які коефіцієнти взаємності (індекси групової згуртованості) в колективах двох класів? Які психологічні умови цих відмінностей необхідно з’ясувати, щоб зробити правильні педагогічні висновки?

В одному класі 35 учнів, в паралельному – 40. Після вивчення міжособистісних відносин у цих колективах, коли кожен учень відзначав трьох, яким він надав перевагу сидіти за однією партою, товаришувати тощо, було з’ясовано наступне. В першому класі було зроблено 35 взаємних виборів, а в іншому – 20.

16. З учнями старших класів був проведений наступний експеримент. Пропонувався перелік слів, які характеризували позитивні властивості особистості. Необхідно було дати відповіді на три запитання: 1) яка із зазначених властивостей притаманна кожному товаришу по класу більшою, а яка – меншою мірою? 2) яка з цих властивостей притаманна тобі більшою або меншою мірою? 3) якою з цих властивостей ти хотів би володіти більшою або меншою мірою?

Виявлено три типи зв’язку між відповідями на ці питання.

1-й тип – Самооцінка дуже близька до оцінки бажаних властивостей (ідеальної оцінки), але дуже далека від оцінки товаришами з класу (реальна оцінка).

2-й тип - Самооцінка дуже далека від ідеальної оцінки, але близька до реальної оцінки.

3-й тип - Ідеальна оцінка дуже далека від самооцінки, а самооцінка – від реальної оцінки.

Які взаємини колективу і особистості більш характерні для кожного з наведених типів відповідей? Які можливі причини цих взаємин? Який шлях виховання особистості необхідно вибрати у кожному з цих типів відповідей?

17. Визначте істинність або хибність нижче наведених тверджень:

А) Формальний лідер обирається групою або призначається зверху.

Б) Ім’я неформального лідера зазначається у документах компанії.

В) Лідер, як правило, має високу самооцінку.

Г) Формальний лідер, зазвичай, є і соціоемоціональним лідером.

Д) Діловий лідер часто жартує, щоб послабити напруження.

Е) Керівники, які дотримуються ліберального стилю керівництва, відрізняються діловою орієнтацією.

Ж) Демократичний стиль керівництва є ефективним за будь-яких ситуацій.

З) Групова діяльність може мати негативні сторони.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑