6. Самосвідомість особистості.

Суб'єктивно для індивіда особистість виступає як його "Я". Компоненти "Я"- образу:

- когнітивні - самосвідомість, образ якостей, здібностей, зовнішності;

- емоційні - самоповага, самолюбство;

- оцінно-вольові - прагнення бути шанованим, підвищити самооцінку.

Образ "Я" виявляється у рівні домагань (К.Левін), він визначається тим, які цілі серед сукупності можливих обирає особистість - легкі чи важкі. Якщо обрана мета не досягається, то знижується самоповага. Низький рівень домагань, коли людина обирає легко досяжні цілі, і - навпаки.

Рівень домагань залежить від самооцінки - яка може бути завищеною, заниженою, адекватною. Рівень домагань і самооцінка, важливі фактори психічного розвитку і самовдосконалення.

Література для самоосвіти: 1; 2; 3, Т. 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑