3. Предмет психології на сучасному етапі її розвитку.

Наукова психологія все ще перебуває у пошуках свого предмета.

На основі існуючих на даний момент наукових даних можна визначити предмет сучасної психології так.

Психологія як наука вивчає факти, закономірності, механізми психічного життя людей і тварин. Взаємини живих істот з навколишнім світом реалізуються за допомогою психіки як складної сигнальної системи, до якої входять почуття та образи, настанови й мотиви, процеси спілкування та ідеальні предметні дії, емоційні стани та інші психічні властивості. Різноманітні психічні якості утворюють систему регуляції, що надає поведінці й діяльності стійкості та ефективності. У людини ця система постає як психічний склад особистості, який утворюється її комунікативними здібностями, ціннісними орієнтаціями, рисами характеру, самосвідомістю, інтелектуальними здібностями, темпераментом тощо.

За сучасними теоріями психіка людини проявляється у наступних формах:

 Література для самоосвіти: 1; 2; 3, Т.1; 5; 7; 8; 9; 12; 14; 15; 16; 17.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑