2. Визначення особистості.

Поняття особистості не є лише психологічним, досліджується яку різних галузях психології, так і багатьма науками: диференційна психологія (індивідуальні психологічні особливості і відмінності між людьми, темперамент, характер, здібності); соціальна (статус і ролі особистості, міжособистісні відносини); вікова психологія. Існує більше 50 визначень особистості, об'єднує їх підкреслення соціальності, суспільної обумовленості природи особистості.

Приклади визначення: Особистість - 1) суспільний індивід, об'єкт і суб'єкт історичного процесу (Б.Г.Ананьєв); 2) спосіб буття людини у суспільстві, індивідуальна форма існування і розвитку соціальних зв'язків (Л.І.Анциферова); 3) система властивостей, яку набуває індивід у предметній діяльності і спілкуванні, що характеризує його з боку включення у суспільні відносини (А.В.Петровський); 4) соціальна властивість індивіда (Б.Ф.Ломов); 5) особлива якість, яку набуває індивід у суспільстві (О.М.Леонтьєв).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑