Тема 6.1. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати

Питання теми

1. Вартість робочої сили, доходи населення, якість життя.

2. Мотивація праці. Матеріальні та нематеріальні стимули.

3. Склад доходів працівника. Сутність, функції і принципи організації оплати праці.

4. Чинники, що визначають рівень заробітної плати.

5. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці на підприємстві.

6. Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑