Тема 4.2. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Питання теми

1. Сутність і зміст процесу нормування праці

2. Робочий час, його склад і структура

3. Методи вивчення ефективності використання робочого часу

4. Призначення та класифікація нормативів з праці

5. Методи нормування праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑