5.1. Нормування праці службовців.

До категорії «службовці» відносять керівників різноманітного рангу, спеціалісти з вищою і середньою фаховою освітою і технічні виконавці (діловоди, архіваріуси, секретарі, друкарки-стенографістки і ін.). Для встановлення їхньої нормативної чисельності використовуються ті ж методи, що і для нормування праці робітників, у тому числі аналітично-розрахунковий метод на основі застосування: єдиних норм часу (наприклад,  креслярські і копіювальні роботи); типових норм часу (наприклад, на роботи з діловодства, бухгалтерському обліку, на нормативно-дослідницькі роботи й ін.); нормативів чисельності службовців по функціях управління (наприклад, нормативи чисельності по функції «Бухгалтерський облік і звітність» і ін.).

Застосовується також аналітично-дослідницький метод установлення норм, що передбачає безпосереднє вивчення витрат робочого часу на робочих місцях.

Норми можуть бути диференційованими (на операцію) і укрупненими (на всю роботу). Диференційовані норми використовуються для нормування праці технічних виконавців, а укрупнені - для нормування праці спеціалістів.

Якщо норми охоплюють в основному усі види робіт і операцій, властиві тієї або іншої посади або групі посад, вони можуть бути використані для визначення необхідної чисельності відповідних робітників.

Для керівників регламентуються число підлеглих і заступників, витрати робочого часу на закріплені за ними види діяльності.

Так, для директора підприємства рекомендується норма числа підлеглих у межах від 7 до 10 контрольованих ним ланок (заступників, служб, виробництв).

При нормуванні праці спеціалістів і технічних виконавців використовуються нормативи витрат часу на виконання закріплених за ними видів робіт. Ці нормативи повинні по можливості охоплювати всі етапи і види робіт, правильно враховувати вплив чинників на трудомісткість і умови виконання робіт.

Для спеціалістів і технічних виконавців застосовується метод нормування праці шляхом побудови балансів витрат робочого часу. На основі аналізу фактичного балансу робочого часу проектується утримання і витрати часу по кожному виді робіт з урахуванням реалізації заходів, спрямованих на удосконалювання трудового процесу. Для тих спеціалістів і технічних виконавців, що зайняті обслуговуванням виробництва, доцільно встановлювати норми обслуговування (наприклад, для робітників обчислювальних центрів, табельників, касирів).

Розповісти про новий підхід до нормування чисельності службовців по дисертації з використанням теорії масового обслуговування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑