4.  Розраховується процент росту продуктивності праці в залежності від всіх  факторів (заходів):

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image033.png  (12)

Економія чисельності по окремих факторах (заходах) визначається за формулами.

1). Зниження трудомісткості продукції:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image034.png(13)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image035.png- трудомісткість одиниці продукції (робіт) і - го виду до та після впровадження заходу, нормо-годин;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image036.png- плановий випуск продукції і-го виду;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image037.png - річний ефективний фонд робочого часу одного робітника в плановому періоді, годин.

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image038.png- плановий коефіцієнт виконання норм виробітку;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image039.png - коефіцієнт, який враховує час дії заходу в плановому році;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image040.png,  (14)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image041.png – кількість місяців дії заходу.

2). Впровадження нового та модернізація діючого устаткування:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image042.png,  (15)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image009.png-чисельність персоналу;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image043.png- питома вага робітників, що зайняті на устаткуванні, по якому проводиться розрахунок, у загальній чисельності працівників, %

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image044.png - кількість одиниць устаткування;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image045.png - кількість одиниць устаткування, яке не заміняється або не модернізується;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image046.png - кількість одиниць нового або модернізованого устаткування;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image047.png - коефіцієнт росту продуктивності нового або модернізованого устаткування.

3). Зниження норм часу

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image048.png  (16)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image049.png - норма часу на р-чу операцію до та після впровадження заходу, годин.

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image050.png - кількість операцій р-го виду.

4). Підвищення норм виробітку

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image051.png, (17)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image052.png- питома вага робітників-відрядників у загальній чисельності працівників, %;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image053.png - процент підвищення норм виробітку.

5). Збільшення норм обслуговування:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image054.png,  (18)

деОписание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image044.png– планова кількість устаткування даного виду, шт;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image055.png- норми обслуговування до та після впровадження заходу;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image056.png - коефіцієнт змінності роботи устаткування даного виду в плановому періоді.

6). Збільшення фонду робочого часу

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image057.png(19)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image058.png– збільшення фонду робочого часу одного робітника, днів;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image059.png- кількість робочих днів, що відпрацьовує один робітник в плановому періоді;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image060.png- чисельність основних робітників, чол.

7). Скорочення внутрішньозмінних простоїв

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image061.png, (20)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image062.png – втрати робочого часу робітників в базовому періоді в процентах до відпрацьованого часу.

8). Скорочення втрат від браку

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image063.png, (21)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image064.png– питома вага втрат від браку в собівартості продукції до та після впровадження заходу, %;

9). Ліквідація нераціональних витрат праці, які спричинені відхиленнями від нормальних умов праці (зміна технології, виконання робіт більш високого розряду, надурочних, погіршення умов праці):

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image065.png, (22)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image066.png- питома вага доплат за відхилення від нормальних умов праці у загальному фонді заробітної плати до та після впровадження заходу, %.

10). Зменшення чисельності робітників, що не виконують норми виробітку:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image067.png, (23)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image068.png– ріст виконання норм виробітку у робітників, що не виконують норми, %;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image069.png- коефіцієнт, що враховує поступове підвищення рівня виконання норм протягом року, звичайно Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image070.png;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image071.png- чисельність робітників-відрядників, що не виконують норми виробітку.

Для розрахунку ПВ:

а) визначається середній відсоток виконання норм виробітку по даній групі робітників:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image072.png(24)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image073.png - відсоток виконання норм виробітку к-ою групою відрядників до 100%;

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image074.png - кількість відрядників в к-ій групі;

б) розраховується ріст відсотку  виконання норм виробітку:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image075.png  (25)

11). Збільшення питомої ваги покупних виробів і напівфабрикатів у собівартості продукції

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image076.png, (26)

де Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image077.png - питома вага покупних виробів та напівфабрикатів у собівартості продукції до та після впровадження заходу.

Якщо питома вага зменшується Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\05\image078.png, то необхідна більша кількість працівників.

По деяких заходах можливий прямий розрахунок економії чисельності, наприклад, об’єднання цехів, скорочення чисельності адміністративно-управлінського персоналу та ін.

Для виключення подвійного рахунку чисельність робітників в формулах необхідно брати з урахуванням економії чисельності по попередніх заходах. Потім по всіх заходах (факторах) визначається сумарна економія чисельності (п.2).

Отже, продуктивність праці – це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Показниками продуктивності праці слугують  виробіток і трудомісткість. На підприємствах виробіток визначається різними методами в залежності від того, у яких одиницях вимірюється обсяг продукції і трудові витрати.

У залежності від ступеня і характеру впливу на рівень продуктивності праці фактори можна об'єднати в три групи: матеріально-технічні, організаційно-економічні і соціально-психологічні.

Література для самостійного поглибленого вивчення теми: 1,2,3,4,5,11,26.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑