Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ І ЗАДАЧІ КУРСУ

Питання теми

1. Місце і роль праці в суспільстві. Соціально-економічна і психофізіологічна суть праці.

2. Предмет і зміст економіки праці. Елементи суспільної організації праці.

3. Методи дослідження соціально-економічних проблем праці. Зв’язок з іншими науками.

4. Розвиток трудового напрямку в економічних дослідженнях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑