1.5. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень

Велике економічне і соціальне значення менеджменту персоналу для кожної організації, для країни в цілому, перманентне зростання вимог до цієї галузі діяльності обумовлюють необхідність наукових досліджень теорії та практики процесів управління людським потенціалом у першу чергу в сфері матеріального виробництва.

Наукові дослідження актуальних проблем менеджменту персоналу здійснюють інститути Національної академії наук України, Міністерства праці та соціальної політики, галузеві науково - дослідні установи, кафедри вищих навчальних закладів.

До числа актуальних проблем менеджменту персоналу, які потребують постійного науково – методичного супроводження  належать зокрема:

-                             соціально – психологічні аспекти трудової діяльності та управління людьми на виробництві;

-                             забезпечення конкурентоспроможності персоналу;

-                             вдосконалення методів нормування праці;

-                             вдосконалення методів планування чисельності різних категорій персоналу;

-                             оцінювання персоналу і претендентів на вакантні місця в організації;

-                             мотивація та стимулювання;

-                             захист здоров’я працівників на виробництві;

-                             зміцнення соціального партнерства в організації.

Основними аспектами методології наукових досліджень у галузі менеджменту персоналу є визначення і обґрунтування:

-                             мети і завдань дослідження;

-                             предмета і об’єкта дослідження;

-                             ефективних методів дослідження.

До найпоширеніших методів наукових досліджень актуальних проблем праці та менеджменту персоналу належать:

-                             загально – наукові (спостереження, класифікації та типології, групування і порівняння, середніх величин, аналізу і синтезу, системного підходу, експерименту тощо);

-                             економіко – статистичного аналізу;

-                             соціологічного аналізу;

-                             експертних оцінок;

-                             факторного аналізу;

-                             математичного моделювання;

-                             функціонально – вартісного аналізу;

-                             системно – структурного аналізу;

-                             математичної статистики;

-                             графічного моделювання;

-                             кореляційно – регресійного аналізу;

-                             тестових методик.

Це неповний перелік відомих методів наукового дослідження проблем трудової діяльності та менеджменту персоналу.

Завдання наукових колективів, індивідуальних дослідників, аспірантів і докторантів - у кожній конкретній ситуації обрати адекватні методи та засоби (інструментарій) дослідження, визначити джерела і характер потрібної інформації, що сприятиме дослідженню мети наукового пошуку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑