15.3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу

Важливою передумовою досягнення прийнятного рівня економічної ефективності менеджменту персоналу є забезпечення адекватного організаційного рівня менеджменту персоналу. Інакше кажучи, економічна ефективність менеджменту персоналу виростає з організаційної.

Серед найважливіших показників організаційної ефективності менеджменту персоналу варто виокремити:

-                                         стан забезпечення потреб підприємства у персоналі за професіями, спеціальностями, посадами та освітньо-кваліфікаційними рівнями працівників;

-                                         ефективність використання робочого часу, кваліфікації та творчого  потенціалу всіх категорій персоналу;

-                                         рівень ритмічності виробництва;

-                                         якість продукції та послуг.

Організаційна ефективність менеджменту персоналу досягається  повсякденною наполегливою роботою у таких напрямках:

-                                         високоякісне інформаційне забезпечення (нормативно-правові акти, стандарти, організаційно-розпорядчі документи, норми, ліміти, правила, положення, інструкції, плани, графіки, договори, угоди, методичні рекомендації, довідкова література);

-                                         підбір, комплектування і розстановка кадрів, поділ і кооперування праці, делегування повноважень;

-                                         організація та обслуговування робочих місць;

-                                         створення сприятливих умов праці;

-                                         ефективний моніторинг ритмічності виробництва;

-                                         звітність, облік і контроль результатів виробництва в усіх структурних підрозділах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑