Завдання для самоконтролю

1.   У чому полягає сутність робочого часу як універсальної міри кількості праці?

2.   Чим визначається загальна норма робочого часу?

3.   Як характеризується нормальна тривалість робочого часу?

4.   Для яких категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу?

5.   Яка тривалість щоденної роботи при п’ятиденному і шестиденному робочому тижні?

6.   Які обмеження роботи має працівник у нічній час, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів?

7.   Яким чином регулюється тривалість відпусток?

8.   Як встановлюються раціональні режими праці й відпочинку?

9.   Охарактеризуйте гнучкі режими праці.

10.           Як аналізується ефективність використання робочого часу в залежності від режимів праці?

ЛІТЕРАТУРА

1.     Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці: Підручник За ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова. – К., 1995.

2.     Гупалов В.К., Управление рабочим временем. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1998.

3.     Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К., 2000.

4.     Законодавство України про працю, К., А.С.К., 2002,.

5.     Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства Украіни про працю, К., А.С.К., 2000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑