Питання для самоконтролю

1.                           Яке значення має регулювання трудової діяльності персоналу?

2.                           У чому полягає принцип системності в організації діяльності персоналу?

3.                           Які завдання має вирішувати регулювання трудової діяльності персоналу?

4.                           Що собою являє регулювання трудової діяльності персоналу?

5.                           Які чинники впливають на ефективність трудової діяльності?

6.                           Яке значення має визначення мети діяльності структурного підрозділу?

7.                           У чому полягає планування діяльності трудовою колективу?

8.                           Розкрийте основний зміст кадрового забезпечення ефективної діяльності організації.

9.                           Назвіть основні складові нормативно-правового забезпечення трудової діяльності персоналу.

10.                       Що собою являє організаційно-економічне забезпечення трудової діяльності?

11.                       Які завдання вирішуються в процесі інженерно-технічного забезпечення трудової діяльності персоналу?

12.                       У чому полягає ресурсне забезпечення трудової діяльності персоналу?

13.                       Які завдання вирішуються в процесі поточного обслуговування виробничих і трудових процесів?

14.                       Що собою являє оперативне регулювання виробничих і трудових процесів?

15.                       Яке значення має облік результатів трудової діяльності персоналу?

16.                       Хто здійснює контроль результатів трудової діяльності персоналу?

17.                       Яким чином в організації оцінюють результати трудової діяльності персоналу?

18.                       Назвіть основні методи управління трудовою поведінкою працівників.

19.                       Розкрийте сутність адміністративних методів управління персоналом.

20.                       Які засоби найчастіше використовуються у процесі застосування адміністративних методів управління?

21.                       Розкрийте сутність і значення економічних методів управління персоналом.

22.                       Які засоби використовуються у процесі застосування економічних методів управління персоналом?

23.                       Розкрийте сутність і значення правових методів управління персоналом.

24.                       Розкрийте сутність і значення соціально-психологічних методів управління персоналом.

25.                       Розкрийте сутність і значення регламентування посадових обов’язків.

26.                       Якими засобами регламентується діяльність першого керівника організації?

27.                       Як регламентується діяльність заступників першого керівника організації?

28.                       Якими засобами регламентується діяльність структурних підрозділів організації?

29.                       Які вам відомі види  структурних підрозділів організації?

30.                       Назвіть розділи типової структури положення про структурний підрозділ?

31.                       На підставі яких матеріалів, хто розроблює і затверджує положення про структурний підрозділ?

32.                       Якими засобами регламентується діяльність посадових осіб в організації?

33.                       Що собою являє посадова інструкція, якою має бути її структура?

34.                       Розкрийте зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Література

1.                           Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.

2.                           Щур Д.Л., Труханович Л.В. Кадры предприятия. 60 образцов положений об отделах и службах: Практическое пособие. – М.: "Дело и Сервис", 2000.

3.                           Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 1. Краматорськ, 1998.

4.                           Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. №1550. Урядовий кур’єр, № 196, 23 жовтня 2002 р.

5.                           Посадові інструкції (професіонали). З можливістю копіювання. – К.:  С.В.Д. ТРЕЙДІНГ, 2001.

6.                           Павленко Н. Организация труда и заработная плата (практическое пособие).- Харьков: “ФАКТОР”, 2002.

7.                           Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑