Питання для самоконтролю

1.   У чому полягає головне економічне завдання виробничого підприємства, будь-якої комерційної організації?

2.   Що означає принцип економічної доцільності в менеджменті персоналу?

3.   Що собою являє ефективність менеджменту персоналу, які чинники її визначають?

4.   Що таке “витрати на персонал”?

5.   Назвіть основні складові витрат на персонал.

6.   З яких елементів складається пряма оплата праці?

7.   З яких елементів складається оплата за  невідпрацьований час?

8.   Які витрати належать до категорії “премії та нерегулярні виплати”?

9.   З яких елементів складаються витрати на соціальне забезпечення працівників?

10.           З яких елементів складаються витрати на професійне навчання?

11.           З яких елементів складаються витрати на утримання громадських служб?

12.           Які джерела інформації використовуються для розрахунку витрат на персонал?

13.           Яка частка належить заробітній платі у загальній сумі витрат на персонал?

14.           Що собою являє економічна ефективність менеджменту персоналу?

15.           У чому полягає сутність методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменту персоналу?

16.           Назвіть основні показники економічної ефективності менеджменту персоналу.

17.           Що собою являє організаційна ефективність менеджменту персоналу?

18.           Назвіть основні показники організаційної ефективності менеджменту персоналу.

19.           Що собою являє соціальна ефективність  менеджменту персоналу?

20.           Назвіть основні показники соціальної ефективності менеджменту персоналу.

Література

1.   Прокопенко И.И. Управление и развитие человеческих ресурсов – важнейшая задача экономик, переходящих к рынку. Женева – Турин, 1994.

2.   Колот А.М. Вартість і ціна послуг робочої сили: теоретичні аспекти формування. // Україна: аспекти праці. – 1998. - № 6.

3.   Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М., 2002.

4.   Хентце И. Теория управления кадрами в рыночной экономике. – М., 1997.

5.   Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики. / Под научной ред. Р. Марра и Г. Шмидта. – М., МГУ, 1997.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑