-ПИТАННЯ

– Загальні положення про хімічний зв'язок

Енергія іонізації, спорідненість до електрона

Електронегативність.

Основні параметри молекули

– Ковалентний зв'язок

– Метод валентних зв'язків

Валентність

Механізми утворення ковалентного зв'язку

Напрямленість ковалентного зв'язку

Гібридизація атомних орбіталей

Просторова конфігурація молекул

Полярність і поляризованість ковалентного зв'язку

Типи ковалентних молекул

– Іонний зв'язок

Ненапрямленість і ненасиченість іонного зв'язку

Іонні кри­стали.

– Міжмолекулярна взаємодія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑