ВАРІАНТ 10

Тема: Православ'я

1. Великий розкол у християнстві, його причини й наслідки.

2. Особливості вселенського православ'я.

3. Характеристика православних церков. Українське православ'я.

Література

1. Українська церква. - К.: Україна, 1993.

2. Гордиенко Н.С. Современная православная церковь. - Л., 1986.

3. Інжиєвський Ю.Ф., Рябінов В.М. Православні свята. - К., 1986.

4. Комаров Ю. Общество и личность в православной философии. -Казань, 1990.

5. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. - М: Мысль, 1975-1976.

6. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. - К.: Основи, 1994.

7. Степовик Д. Релігії світу. - К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

8. Бондаренко В. Вселенське православ'я // Політика і час. - 1993 -№10,11.

9. Історія християнської церкви на Україні (релігієзнавчий довідниковий нарис). - К., 1992.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Визначте, які головні причини привели до розколу християнства, звернувши при тому увагу на суспільно-політичні умови, в яких перебувало християнство у Східній та Західній частинах колишньої Римської імперії. Розгляньте процес формування православ'я у поступально­му розвитку, а також поступальність віддалення його від католицизму аж до повного розриву.

До 2-го питання. Розкажіть про головні відмінності православ'я, які визначають його самобутність. Якими є догматичні та обрядові розбіжності, в чому полягає причина календарного неспівпадання числення у православних та католиків з протестантами.

До 3-го питання. Поясніть процес поділу православ'я на окремі пат­ріаршества та охарактеризуйте головні з них. Найбільшу увагу приділіть іс­торії формування Вселенської (Константинопольської) та Московської патрі­архій. Розкажіть про зв'язок українського православ'я із Вселенським патрі­аршеством та з'ясуйте причини і умови перепідпорядкування Київської мит­рополії Московському патріарху.

Окремо розгляньте риси, що відзначають самобутність українського православ'я, визначте, якими є обрядові особливості святкувань, наприклад Великодня, Різдва Христового, дня пам'яті Іоанна Хрестителя, Андрія Перво­званного тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑