Програма навчання

Тема 1. Введення до релігієзнавства.

Одержання та початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Тема 2. Етнічні релігії.

Тема 3. Світові релігії.

Буддизм.

Виникнення та розвиток християнства.

Основні гілки християнства та їх еволюція.

Християнство в Україні: історія та сучасність.

Іслам як світова релігія.

Тема 4. Релігійний аспект проблеми свободи совісті: історія і сучасність.

Підсумковий контроль (тест).

Здача індивідуальної контрольної роботи.

Підсумковий контроль (залік). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑