УЗАГАЛЬНЕННЯ

Згідно ДСТУ 6.39-72, 6.38-72 в підгрупу організаційних документів включаються: положення, статути, інструкції, правила.

ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦІЙНИЙ БЛОК

1. В групу організаційних документів не входить:

а) положення

б) наказ

в) статут

г) інструкція

д) правила

2. Документ, що визначає порядок утворення, вид діяльності, права та обов’язки підприємства, називається:

а) статут

б) положення

в) інструкція

3. Документ, в якому викладають правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності структурного підрозділу, посадових осіб та громадян, називається:

а) статут

б)правила

в) положення

г) інструкція

4. В тексті наказу мають бути частини:

а) констатуюча

б) затверджуюча

в) розпорядча.

5. Акт управління, що має владний характер та обов’язкову силу для працівників організації, називається:

а) наказ

б) розпорядження

в) постанова.

6. Що не відноситься до організаційно-розпорядчих документів?

а) Інструкція

б) положення

в) протокол

г) статут

8. З яким документом знайомлять під розписку?

а) інструкція

б) посадова інструкція

г) наказ

д) правила

9. Як називається документ який встановлює правило утворення, організаційної діяльності, структурних підрозділів, філіалів, або регламентує певний напрямок або систему в діяльності підприємства?

а) положення

б) інструкція

в) статут

г) установчий договір

10. Як називається документ в якому викладаються правила, що регулюють організаційні, технологічні, фінансові, науково-технічні, інші спеціальні сторони діяльності підприємства або посадових осіб?

а) Правила

б) Постанови

в) Положення

г) Інструкції

11. Положення – це:

а) документ який встановлює правило утворення, організаційної діяльності, структурних підрозділів, філіалів, або регламентує певний напрямок або систему в діяльності підприємства.

б) документ в якому викладаються правила, що регулюють організаційні, технологічні, фінансові, науково-технічні, інші спеціальні сторони діяльності підприємства або посадових осіб.

в) документ який регламентує та закріплює відносини між сторонами з приводу участі утворення підприємства, управлінні, користування результатами діяльності підприємства.

11. Який реквізит установчого договіру є зайвим?

а) Назва документу

б) Гриф затвердження

в) Місце складання документу

г) Дата складання

12. Статути державних підприємств затверджуються:

а) Вищими органами управління

б) Органами місцевого самоврядування

в) Нотаріусом

13. До тексту постанови не відноситься :

а) констатуюча частина

б) вступна частина

в) розпорядча частина

14. Яке призначення організаційних документів?

а) документи, з допомогою яких організовується початок діяльності підприємства і які регламентують порядок діяльності структурних підрозділів, філіалів підприємства, або діяльності певних посадових осіб.

б) документи які містять інформацію про фактичний стан справ.

в) документи в яких фіксується угода між сторонами про взаємодію, або взаємні забовязання.

15. Як будується текст наказу у констатуючій частині?

а) висвітлюють цілі і завдання.

б) дають посилання на документ, що є підставою для видання даного заказу.

в) попередні два варіанти є вірними.

 

16. Які реквізити має витяг з наказу.

а) ті самі, що і наказ.

б) констатуючу частину тексту у витяг не переносять.

в) береться лише розпорядча частина тексту, що потрібна для практичної роботи.

г) констатуючу частину переносять у витяг цілком.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑