48. Система органів державної влади та їх повноваження.

Найголовніші повноваження держави зосереджені в органах виконавчої влади (ВВ). До системи органів ВВ в У. входять:

1) Президент У. (функції: а) формування стратегії соціально-економічного розвитку країни, що викладено у посланнях до народу У.; б) здійснення правового регулювання економічних відносин – право на законодавчу ініціативу; в) здійснення кадрової політики; г) координація діяльності державних органів управління (організаційна ф-я));

2) Кабінет Міністрів (КМ) У.(а) забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності країни; здійснення зовнішньої і внутрішньої політики держави; б) вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян; в) забезпечення проведення фінансової, цінової, податкової та інвестиційної політики; політики у сферах зайнятості і праці населення, соціального захисту, освіти, науки, культури, охорони довкілля; г) забезпечення рівних умов всіх сфер власності, здійснення управління об’єктами державної власності; д) розробка проектів закону „Про державний бюджет У.” і забезпечення виконання бюджету; е) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки У.; організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності; є) спрямування і координація роботи міністерств й інших ВВ);

3) Міністерства (М) й інші центральні органи ВВ: здійснення оперативного державного управління в окремих галузях і сферах суспільства: а) М, керівники яких входять до складу КМ відрізняються від інших органів ВВ широкою компетенцією і галузевою спеціалізацією. Є 2 види М: галузеві (М охорони здоров'я, М освіти і науки) і функціональні (М закордонних справ, М економіки, М фінансів); б) державні комітети ВВ зі спеціальним статусом (Антимонопольний комітет, Державна Податкова Адміністрація, Державна митна служба, Фонд Держмайна тощо).

Місцеві державні адміністрації – представники ВВ в областях, містах, районах, селищах, селах, районів у містах. Мережа цих органів визначається територіальним устроєм країни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑