Додаток Л

ТИПОВА ФОРМА № ОЗ-4

__________________________________________________________________

                 (підприємство, організація )

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ__________

 __________________________________________________________

                                                                                                          Затверджую:

__________________________

«____»___________200_р. №

АКТ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

№ документа

Дата складання

Код  виду операції

Цех, відділ, дільниця

Дебет

Кредит

Сума

Сума запису за даними переоцінки на _____р. чи за документами придбання

Номер

Код

Норми амортизаційних відрахувань

Транспортні засоби

Рік випуску

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

Пробіг, км

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Інвентарний

Заводський

Рахунка обєкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних відрахувань)

Норми амортизаційних відрахувань

На повне відновлення (знос)

Капітальний ремонт

Вид автомобіля, причепа, напівпричепа

Код

З початку експлуатації

Після останнього капітального ремонту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Комісія, призначена наказом/розпорядженням від «_ » _________    р. № зробила огляду втомобіля/причепа,

напівпричепа марка           модель___ тип__ вантажопідйомність/міст­кість ____ двигун №____шасі №___________________ державний номер

технічний паспорт №_____________ маса об'єкта за паспортом__ наявність дорогоцінних металів______, що належать________________________

                                               (найменування автогосподарства, підприємства)

Адреса автогосподарства (підприємства)_______________________________

У результаті огляду_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(автомобіля, причепа, напівпричепа, його агрегатів, вузлів і механізмів)

та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила:

1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з « »______________ р.

2.   Кількість ремонтів_____ на суму_______________ грн.

                                2-га сторінка форми № 03-4
Зовнішній стан автомобіля _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(причепа, напівпричепа)

На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні вузли та деталі_____________________________________________________________________________

Висновки комісії_____________________________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії           _____________        _________________________________       

(посада)                                                         (підпис)                      (П І Б.)

Члени комісії            ____________         _________     _____________________

(посада)                                                         (підпис)                      (П. І. Б.)

4-та сторінка форми № 03-4

Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:

 

Номер

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

за порядком

за каталогом

номенклатурний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом_________________________________________

Розрахунок результатів списання автомобіля___________

 

Витрати на списання

Надійшло від списання

найменування, документів

стаття витрат

сума

найменування документів

цінності

кількість

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

вид

номенклатурний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання

У картці______________ вибуття основних засобів відмічено

«____ »________________ р.

Головний бухгалтер__________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑