Контрольні питання до теми 3

1.               Галузеві особливості автотранспортних підприємств.

2.               Аналітичний облік обєктів автотранспорту.

3.               Синтетичний облік обєктів автотранспорту.

4.               Як визначити амортизовану вартість автотранспортних засобів?

5.               Ліквідація автотранспортних засобів.

6.               Основні первинні документи, за якими обліковують роботу автомобілів.

7.               Облік запасних частин та автомобільних шин.

8.               Облік паливно-мастильних матеріалів.

9.               Облік витрат на експлуатацію автомобілів.

10.            Облік витрат на ремонт автомобілів.

11.            Облік технічного обслуговування автомобілів.

12.            Обєкти обліку витрат.

13.            Методика обліку витрат.

14.            Що належить до елементу «Матеріальні витрати»?

15.            Що належить до елементу «Витрати на оплату праці»?

16.            Що належить до елементу «Відрахування на соціальні заходи»?

17.            Що належить до елементу «Амортизація основних фондів і нематеріальних активів»?

18.            Що належить до елементу «Інші операційні витрати»?

19.            Що включають до статті «Прямі матеріальні витрати»?

20.            Що включають до статті «Прямі витрати на оплату праці»?

21.            Що включають до статті «Автомобільні шини»?

22.            Що включають до статті «Інші прямі витрати»?

23.            Що включають до статті «Загальновиробничі витрати»?

24.            Що приймають за калькуляційну одиницю собівартості автотранспортних послуг?

25.            Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації.

26.            Куди списують собівартість виконаних робіт на підставі звітної калькуляції? Вкажіть проводку.

Тема 4. Бухгалтерський облік у торгівлі

План

1.               Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку.

2.               Оцінка товарів.

3.               Документальне оформлення операцій обігу товарів.

4.               Система рахунків обліку торгових операцій.

5.               Облік товарів на складі.

6.               Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів.

7.               Облік витрат торгового підприємства (витрати обігу).

4.2.         Класифікація витрат.

4.3.         Облік витрат операційної діяльності за економічним змістом.

4.4.         Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат.

4.5.         Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності, від надзвичайних подій.

5.     Особливості обліку на підприємствах оптової торгівлі.

5.1.         Аналітичний і синтетичний облік оптового товарообігу.

5.2.         Облік транзитного товарообігу.

5.3.         Облік бартерних операцій.

5.4.         Облік у комісійній торгівлі.

6.     Особливості обліку на підприємствах роздрібної торгівлі.

6.1.         Облік торговельних націнок.

6.2.         Аналітичний і синтетичний облік роздрібного товарообігу.

6.3.         Облік тари.

6.4.         Облік результатів від реалізації товарів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑