Контрольні запитання

1. Що собою являла конструкція взуття первісної людини?

2. Характерні ознаки конструкції і форми взуття епохи середньовіччя.

3. Які особливості форми і конструкції взуття готичного періоду?

4. Характерні ознаки форми взуття періоду Ренесансу.

5. Характерні ознаки взуття періодів Бароко і Рококо.

6. Характерні ознаки конструкції взуття ХХ століття. Класичні конструкції.

7. Які вчені вперше почали досліджувати стопу з метою створення раціонального взуття?

8. У чому полягає суть графічної системи проектування взуття Р. Кнеффеля?

9. Які зміни і доповнення вніс в графічну систему А. Келлер?

10. Недоліки графічної і графо-копіювальної систем проектування.

11. Назвіть російських і вітчизняних вчених, які працювали над створенням способів проектування взуття.

12. Назвіть російських і вітчизняних вчених, які працювали над створенням раціональної внутрішньої форми взуття (колодки).

Література

1. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1987. - С. 22-74.

2. Конструирование изделий из кожи: Учебн. для вузов / Ю.П. Зыбин, В.М. Ключникова, Т.С. Кочеткова, В.А. Фукин. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. - С. 5-15.

3. Латишева Л.М. З історії українського народного взуття // Легка промисловість. - 1999. - № 3. - С. 40-41.

4. Лиокумович В.Х. Проектирование обуви. - М.: Легкая индустрия, 1971. - С.11-22. Фукин В.А. Проектирование внутренней формы обуви. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - С. 5-10.

5. Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2002. - С. 5-22.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑