Тема 9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦІЙ ВЗУТТЯ

9.1. Матеріаломісткість виробів та чинники, які впливають на неї.

9.2. Трудомісткість виробів та чинники, які впливають на неї.

При розробці нових конструкцій і моделей взуття, а також при підготовці їх до впровадження у виробництво особлива увага має приділятися економічному аналізу матеріальних і трудових витрат, тобто матеріаломісткості і трудомісткості.

Матеріаломісткість – показник витрат матеріальних ресур­сів (основні і допоміжні матеріали, паливо і електроенергія на технологічні потреби) на виробництво одиниці продукції.

Трудомісткість – це витрати часу (трудові витрати) на виробництво одиниці продукції.

У структурі собівартості взуття переважаючим показником є матеріальні витрати (близько 60%), трудові – близько 20% і інші витрати також близько 20%. Це приблизні дані, оскільки через нестабільність в економіці постійно змінюється зарплата, вартість матеріалів і енергоносіїв, тобто структура собівартості, але в усіх випадках взуттєве виробництво відносилось до матеріаломістких.

Матеріаломісткість і трудомісткість виготовлення взуття багато в чому залежать від його творців – модельєрів-конструкторів і технологів. Від їхнього знання економіки, конструювання і технології залежать показники роботи всього підприємства: чим менша собівартість продукції, тим більший прибуток може воно отримати.

З іншого боку, можна спроектувати нові моделі взуття з низькими показниками матеріаломісткості і трудомісткості, однак якщо взуття буде некрасивим і немодним, то воно не буде корис­туватись попитом у покупців. Така продукція принесе підприємству лише збитки. Тому кожен модельєр-конструктор і технолог повинні сприяти створенню красивого, модного і в той же час економічного взуття, яке було б конкурентоспроможним і користувалось попитом у населення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑