7.4. Біотехнічні та естетичні питання  

проектування взуттєвих колодок

У цьому параграфі розглянемо деякі положення, які треба враховувати при проектуванні колодок, оскільки безпосередньо процес розробки креслень контурів колодки як геометричного тіла вивчається в дисципліні “Проектування технологічної оснастки”.

Як будь-яке об’ємне тіло, взуттєва колодка в абстрактному геометричному відношенні являє собою систему криволінійних і плоских граней, яку потрібно розглядати, як згадувалось раніше, з двох позицій. По-перше, вона повинна відтворювати формо­розміри стопи і відповідати всім вимогам, які пред’являються до взуття різного призначення. По-друге, як технологічна оснастка, вона повинна сприяти запровадженню новітніх технологій вироб­ництва взуття і прогресивного устаткування.

Процес проектування внутрішньої форми взуття включає в себе різні види проектної і конструкторської діяльності інженера-конструктора, пов’язаної зі створенням нового виробу – взуттєвої колодки, яка повинна відповідати функціональним, конструк­тивно-технологічним і естетичним вимогам.

Функціональні і естетичні вимоги до внутрішньої форми взуття визначаються його призначенням – забезпечення нормаль­ного функціонування стопи, її комфорту і естетичного вигляду.

З функціональних властивостей при розробці колодки в першу чергу необхідно враховувати ергономічні показники. Внутрішня форма взуття повинна бути зручною (раціональною), тобто відповідати форморозмірам стопи і не перешкоджати її нормальному функціонуванню і розвитку.

Взуттєва колодка не є точною копією стопи, а представляє її стилізоване відображення, яке має певне естетичне направлення. Форма колодки повинна відповідати моді. При створенні моделі колодки конструктор повинен надавати перевагу анатомо-фізіологічним вимогам або знаходити компромісні вирішення модного напрямку, але з обов’язковим пріоритетом раціональ­ності.

Проектування внутрішньої форми взуття різноманітне і складне. Антропометричні дані про форморозміри стопи з врахуванням її фізіології і біомеханіки необхідно перетворити в параметри колодки і на їх основі визначити контури криволінійних поверхонь колодки. Цей процес досить складний і називається моделюванням.

Зазвичай моделювання еталона (моделі) колодки виконують вручну з куска деревини простими різальними інструментами за шаблонами поздовжньо-осьового перерізу, розгортки поверхні сліду і двох-трьох поперечних перерізів. Контур розгортки сліду регла­ментується декількома розмірами по ширині, і при побудові доводиться викреслювати лекальні криві, які з’єднують точки, що контролюються. Цілком очевидно, що у такому випадку форма і розміри шаблонів на всіх ділянках, крім цих точок, повністю залежать від кваліфікації модельєра, його практичного досвіду. Обробляючи, практично, поверхню колодки на око, модельєр вносить в її форму суб’єктивні елементи. При такому способі моделювання відсутні закономірності зміни параметрів між перерізами, а це свідчить про недосконалість способів задання складної просторової форми взуттєвої колодки.

Внаслідок недостатнього задання і контролю просторової форми колодки, суб’єктивності відтворення форми окремих ділянок, поверхні і їх спряження мають випадковий і незакономірний характер. Все це обмежує застосування устаткування автоматичної і напівавтоматичної дії, ускладнює використання точних методів виготовлення взуття (лиття і гарячої вулканізації), вимагає збільшення різних припусків.

Примітивність і громіздкість графічного зображення взуттєвої колодки викликали необхідність створення методу, який при використанні мінімальної кількості параметрів дозволяв би досить точно зобразити як окремі контури колодки, так і її поверхні в цілому. Такий спосіб запропонований В.О. Фукіним та його учнями і полягає у створенні машинного проектування еталонів взуттєвих колодок як частини системи проектування взуття в автоматизованому режимі.

Контрольні запитання

1. За якими ознаками класифікуються взуттєві колодки?

2. Що таке індекс колодки, з чого він складається?

3. Як змінюються колодки за розмірами в серії?

4. З якою метою необхідно стандартизувати та уніфіку­вати деякі розміри колодки?

5. Які вихідні дані необхідно мати для розробки моделі колодки?

6. Недоліки існуючих способів моделювання колодок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑