7.3. Розміри колодок в серії.

Стандартизація розмірів колодки

Розміри колодок в серії змінюються за такими самими закономірностями, як і розміри стоп, а кількість розмірів в серії залежить від системи нумерації.

Відомо, що при переході від одного розміру до іншого (суміжного), довжина сліду колодки змінюється в метричній системі нумерації на 5 мм, а в штихмасовій – на 6,7 мм. Обхват колодки в пучках при переході від одного розміру до суміжного змінюється на 3 мм, які розподіляються таким чином: ширина сліду колодки в пучках – 1 мм, тильна поверхня –2 мм.

Інтервал між суміжними повнотами при триповнотній системі – 8 мм, а при чотириповнотній – 6 мм.

В загальному вигляді ширину сліду колодки в пучках можна визначити за формулою:

Шсл=2Nm+4W+C,

де Nm – розмір колодки в метричній системі, мм;

 W – повнота колодки;

 С – вільний член.

Розміри колодок контролюють на відповідність держав­ному стандарту. З цією метою існують і використовують кон­трольні шаблони, які розробляються паралельно з розробкою колодки і відправляються на підприємство, яке випускає взуття. Відповідно до стандарту допускаються відхилення по довжині сліду + 1 мм, по ширині в пучках – + 0,5 мм. У розмірах колодки по обхвату в пучках і підйомі допускається відхилення в більший бік до 2 мм, а в менший до 1 мм.

Для визначення розмірів і їх контролю в певних перерізах на колодку наносять пізнавальні точки: на дерев’яні колодки – наколи, а на пластмасові – “маячки” (невеличкі виступи). Перевірці піддаються середній та крайні розміри серії. При перевірці стандартних частин сліду колодки застосовується контрольний шаблон.

Стандарт на колодки регламентує невелику кількість параметрів, які використовують для побудови її складної просторової форми. Це призводить до різноманітності форм колодок у тих частинах, які можуть бути уніфіковані. Довільна побудова колодки не відповідає вимогам взуттєвого і суміжних з ним виробництв, проектування та уніфікації технологічної оснастки та устаткування, перешкоджає впровадженню прогресивної технології з використанням формованих деталей та вузлів.

Застосування формованих задників вимагає уніфікації розмірів п’яткової частини колодки, тим більше, що вона найбільш стабільна за своєю будовою та форморозмірами. Проведені наукові дослідження показали, що колодка може бути уніфікована по сліду в п’ятково-геленковій частині до перетину 0,68 Дст. Аналогічними дослідженнями, які продовжували проводитись, була встановлена можливість уніфікації однотипних колодок по сліду до перетину 0,9 Дст. Чому саме до 0,9 Дст? Тому що до цього перетину на форму колодки не впливає мода, а саме цей чинник призводить до частої заміни парку колодок на підприємствах. А тому, маючи уніфікований слід колодки, можна частину технологічного устаткування не замінювати при переході на нові фасони колодок.

В останні роки при виготовленні взуття широко застосовуються формовані підошви. Випуск їх в усіх повнотах призвів би до обігу великої кількості прес-форм. А це і не зручно, і не дешево. Тому проведені наукові дослідження показали, що колодки можна уніфікувати по сліду для одного розміру, але різних повнот. У такому випадку приріст між повнотами досягається за рахунок приросту обхвату в тильній частині колодки, а ширина сліду залишається для трьох суміжних повнот однаковою. Вигода від такої уніфікації очевидна.

Стандартизація і уніфікація розмірів та форма колодок дозволяє скоротити час на їх розробку, оскільки конструктор-модельєр працює в основному над формою носкової частини.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑