2.3. Узагальнення.

В результаті вивчення теми необхідно засвоїти: критерії віднесення підприємств до категорії малих підприємств, суб’єктів малого підприємництва, суб’єктів малого бізнесу;

вплив видів бізнесу на організацію обліку на підприємстві; основні завдання та напрямки організації бухгалтерського обліку на підприємстві; особливості формування облікової політики на підприємствах з різними формами власності; принципи ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно чинного законодавства України; порядок застосування спрощеного плану рахунків та спрощеної форми бухгалтерського обліку. На основі теоретичного матеріалу теми необхідно вміти складати наказ про облікову політику підприємства, застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах, які перейшли на єдиний податок, здійснювати вибір форми ведення обліку відповідно до обсягів і виду діяльності підприємства.

Рекомендована література для поглибленого вивчення теми: (1,2, 6, 25, 33, 41).

2.4. Питання для самоконтролю.

1. Які особливості організації та ведення обліку в суб’єктів малого підприємництва і суб’єктів малого бізнесу?

2. Як відрізняються вимоги користувачів інформації в залежності від типу економічної системи?

3. Що є метою організації бухгалтерського обліку?

4. Які особливості формування облікової політики на підприємстві?

5. З яких рівнів складається облікова політика підприємства?

6. Яким документом і в якому порядку оформлюється зміст облікової політики підприємства?

7. Які переваги і недоліки застосування спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку?

8. Які форми бухгалтерського обліку можуть застосовуватись на малих підприємствах?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑