2. Ліцензування і патентування торговельної діяльності.

 

Порядок організації та здійснення торговельної

діяльності в Україні передбачає виконання суб'єктами

господарювання певних вимог і норм, встановлених

чинним законодавством. Ці вимоги і норми залежать від багатьох чинників:

виду товарів, місць і форм торгівлі, порядку розрахунків з покупцями тощо.

Однією з таких вимог є ліцензування.

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензуванню підлягають лише ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на:

- здоров'я людини: лікарські засоби, алкогольні напої та тютюнові вироби;

- безпеку держави: вироби з використанням дорогоцінного каміння, зброя;

- навколишнє середовище: особливо небезпечні хімічні речовини, спеціальні засоби індивідуального захисту, що заправлені речовинами сльозоточивої і подразнюючої дії.

Перелік ліцензованих видів діяльності регламентує Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інші нормативно-правові документи.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який виконує доручення з продажу товарів, щодо яких є обмеження, від свого імені, також повинен придбати відповідну ліцензію.

 

Для отримання ліцензії підприємству (підприємцю) необхідно подати до органу, уповноваженого видавати ліцензії, заяву встановленого зразка, до

якої мають бути додані наступні документи:

- підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності;

- юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію

суб'єкта підприємницької діяльності та засновницьких документів.

Залежно від специфіки товарів, для торгівлі якими передбачено придбання ліцензії, відповідними галузевими інструкціями передбачений додатковий перелік документів, які необхідно додати до заяви на одержання ліцензії.

Згідно з Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" об'єктом патентування є:

- торговельна діяльність (оптова і роздрібна торгівля, діяльність в торгово-виробничій сфері), що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами в пунктах

продажу товарів за готівку, інші готівкові платіжні кошти з використанням кредитних карток;

-діяльність по обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними коштами, які виражені в іноземній валюті, і з кредитними картками);

-діяльність по наданню послуг в сфері грального бізнесу;

-діяльність по наданню побутових послуг (перелік затверджується Кабміном України).

Торговий патент повинен бути відкритим і доступним для огляду: на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності - біля касового апарату;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми; на табличці - для автомагазинів, лотків, прилавків та інших видів торгових точок торговельної мережі; в пунктах обміну іноземної валюти; у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу і надання побутових послуг.

Торговий патент повинна купувати та сторона посередницької угоди, яка здійснює торговельну діяльність за готівку в пунктах продажу товарів.

Торговий патент на право провадження торговельної діяльності видається суб'єктам підприємництва для ведення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів. До пунктів продажу товарів належать магазини, кіоски, лотки, прилавки, палатки тощо.

Торговий патент на право надання побутових послуг отримують суб'єкти підприємництва або їх структурні (відокремлені) підрозділи, що провадять свою діяльність як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так і за їх межами. До побутових послуг відносяться заміна елементів живлення, послуги ломбардів, пошиття тентів, чохлів, перукарські послуги тощо.

Торговий патент придбається суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами також для здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти. До торгівлі готівковими валютними цінностями належать продаж готівкової іноземної валюти, продаж інших готівкових платіжних засобів в іноземній валюті (дорожніх, банківських та персональних чеків), операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Платний торговий патент на право здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу купується для провадження діяльності, що пов'язана з облаштуванням казино, гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей та розіграшів.

Короткотерміновий торговий патент одержується для проведення торговельної діяльності протягом обмеженого терміну. Такий патент використовують для проведення ярмарків, разового продажу товарів, виставок-продажів та інших заходів, що пов'язані з демонстрацією та продажем товарів.

Спеціальний торговий патент засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування. Юридичні та фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не мають права перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, звільняється від сплати:

- податку на додану вартість;

- прибуткового податку;

- податку на прибуток підприємства;

- податку на землю;

- збору за спеціальне використання природних ресурсів;

- збору на обов'язкове соціальне страхування;

- комунального податку;

- ринкового збору;

- збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі в сфері послуг. Власник спеціального патенту звільнений від застосування РРО.

Пільговий торговий патент дає право його власнику провадити торговельну діяльність виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва. Перелік товарів суворо визначений в Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності і містить поштові марки, листівки, вітальні листівки, періодичні видання друкованих засобів масової інформації, проїзні квитки, товари народних промислів тощо. Торгівля зазначеною продукцією здійснюється за наявності пільгового торгового патенту за умови обов'язкового продажу періодичних видань.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑